ANBI gecertificeerd

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De SOPH valt in deze categorie en het grootste voordeel voor SOPH is dat dit belastingvoordelen met zich meebrengt.

Niet alleen voor de SOPH zelf is dit ANBI registratie gunstig maar ook voor de donateurs, in de meeste gevallen zijn giften volledig aftrekbaar.

De 90% inzet norm is niet de enige voorwaarde om ANBI geregistreerd te mogen zijn. Er zijn voorwaarden op allerlei gebieden zoals integriteit en winstoogmerk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ANBI site van de Nederlandse overheid: ANBI regelgeving Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 dienen alle ANBI geregistreerde organisaties aan strengere publicatie eisen te voldoen. De vereisten voor de SOPH ANBI publicatie wordt hieronder opgesomd:

  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam:                          Stichting Ontwikkelings Projecten Honduras
  •  KvK en/of RSIN nummer:                                                                             41024273/ 816059809
  • Postadres, mailadres van de instelling: Kortenbach straat 28,                  2211GX, Noordwijkerhout /info@soph.org
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:                   zie de pagina doelstellingen en beleidsplan 
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:                                                   zie de pagina doelstellingen en beleidsplan 
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders: alle bestuursleden krijgen voor de werkzaamheden geen enkele vergoeding, de werkzaamheden worden enkel en alleen op vrijwillige basis gedaan.                                                                                                                     – De voorzitter is Sven Strijk                                                                                     – Penningmeester Stef Steenvoorden                                                                      – Secretaris Sandra Warmerdam- van Stein                                                             
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling: De huidige acties vindt je terug op de Acties pagina 
  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting: De jaarrekeningen en de balans kunt u hier vinden.