Doelstellingen en Beleidsplan 2022-2024

De stichting heeft tot doel de leefomstandigheden van de bevolking in Honduras op gebied van welzijn, scholing, gezondheids- en ouderenzorg te verbeteren. Dit alles in de ruime zin des woord.

De stichting tracht zijn doel te bereiken door het verkrijgen van financiële steun door middel van donaties, sponsoring en door andere activiteiten. Wij ondersteunen in het bijzonder het project WILSUENO in Honduras. Afbeelding WilDe grote motor achter dit project is Wil van Stein die al meer dan 35 jaar in Honduras woont en daar werkt voor de minder bedeelde. Zij is geboren in Noordwijk.

Met behulp van onze donateurs, persoonlijke donaties en  veel verschillende instanties vanuit o.a. Noordwijk en daarbuiten zijn we er in geslaagd een ouderen dorp te realiseren met o.a. 28 huisjes. Een medisch centrum, varkens en kippenhokken, groente kassen,  viskweekvijvers etc. Er is elektriciteit aangelegd en er is een waterput geslagen zodat zelfs in grote droogte geen probleem in de varkens stallen en visvijvers kan ontstaan. In grote lijnen is de infrastructuur aangelegd vanuit Nederland.

Om in het onderhoud te voorzien van de gebouwen en de ouderen, worden werkgelegenheidsprojecten gecreëerd op het project, zoals een kippenfokkerij, een varkensfokkerij, een landbouwproject waar o.a. mais en bruine bonen worden verbouwd en het werk in de viskwekerij. De producten afkomstig uit deze projecten zullen worden verkocht en komen ten goede aan het project.U kunt een impressie van het project krijgen door op ‘Foto’s/ filmpjes te klikken.

De Stichting heeft ook geholpen bij het opzetten van schooltjes, medisch centra, landbouw projecten en op individueel gebied. Zoals operaties van kinderen. Het recht zetten van armpjes en beentjes en aanvragen voor een rolstoel enz. De laatste pak weg 5 a 10 jaar (in 2024 geschreven) heeft de stichting zich vooral gericht op ondersteuning van onderhoud van infrastructuur voor het ouderenzorg project. Deze keuze vloeit voort uit twee ontwikkeling: 1) de Nederlandse kracht achter het project in Honduras (Wil van Stein) heeft inmiddels een leeftijd bereikt waarbij actief projecten opzetten niet meer gaat en 2) de donateurs en mensen die het project ondersteunen zijn ook een dagje ouder geworden vanuit die kant wordt ook geen actief projectwerk meer gedaan. Werkzaamheden waaraan u dan moet denken zijn onderhoud aan de visvijvers, schilderwerk aan de huisjes voor de ouderen en overige reparatie werkzaamheden. De laatste paar jaar heeft het ouderenzorg project in Honduras de eigen broek kunnen ophouden en is er geen onderhoud nodig geweest aan de infrastructuur. Dit is ook fijn want het aantal donateurs is ook teruggelopen en waren in 2023 nog ongeveer 14 donateurs.

In de nieuwsbrief kunt u de meest actuele status lezen van de stichting.

Hier vindt u de jaarrekeningen vanaf 2014.