Jaarrekeningen

Toelichting jaarrekening 2023: inkomsten volledig van donateurs (14 donateurs). De Stichting incasseert zelf geen bedragen maar de inkomsten komen uit overboekingen van de donateurs zelf. Uitgaven in 2023 bestonden enkel en alleen uit de kosten voor de website en bankkosten. Vanuit Honduras is geen verzoek gekomen om uitgaven te kunnen doen, er was geen bedrag nodig voor periodiek onderhoud aan het ouderenzorg project.

Toelichting jaarrekening 2022: inkomsten volledig van donateurs (14 donateurs). De Stichting incasseert zelf geen bedragen maar de inkomsten komen uit overboekingen van de donateurs zelf. Uitgaven in 2023 bestonden enkel en alleen uit de kosten voor de website en bankkosten. Vanuit Honduras is geen verzoek gekomen om uitgaven te kunnen doen, er was geen bedrag nodig voor periodiek onderhoud aan het ouderenzorg project.

Toelichting jaarrekening 2021: inkomsten volledig van donateurs (18 donateurs). De Stichting incasseert zelf geen bedragen maar de inkomsten komen uit overboekingen van de donateurs zelf. Uitgaven in 2021 bestonden enkel en alleen uit de kosten voor de website. Vanuit Honduras is geen verzoek gekomen om uitgaven te kunnen doen, er was geen bedrag nodig voor periodiek onderhoud aan het ouderenzorg project.